Netiquette


Deze pagina's zijn een vertaling van de User guidelines and Netiquette van Arlene Rinaldi. Deze pagina's gaan over de Netiquette, oftewel de etiquette van het Internet.

De meeste gedragsregels voor het Internet zijn zeer voor de hand liggend. Gebruikers van het Internet vergeten echter wel eens dat ze via het netwerk, net als in het gewone leven, met mensen communiceren en niet met machines. De Netiquette is een verzameling van regels die ervoor moet zorgen dat de communicatie tussen mensen op het Internet op een goede manier verloopt. Men hoeft zich er niet aan te houden, maar het is zeer zeker aan te raden om problemen te voorkomen.
© Copyright - Arlene H. Rinaldi and Florida Atlantic University.